Veebisaidi eriline.ee eesmärk on ennetada ja vähendada söömishäirete terviseriske ning näidata, kui oluline on abi otsida juba siis, kui on väiksemgi kahtlus, et sinu või sinu lähedase söömiskäitumise ja enesehinnanguga ei ole kõik korras. Tagamaks usaldusväärset informatsiooni on saidi loojad teinud koostööd oma ala professionaalidega. Antud veebikeskkonnas jagamegi juhiseid, kust seesuguse probleemi korral abi leida ning mida tervenemisprotsess endast kujutab. Parim võimalus haigestumist või selle intensiivistumist vältida on omada teadmisi söömishäirest ning pöörduda vajaduse korral kohe spetsialisti poole. Need on vaid mõned teemad.

Kõike söömishäiretest

Kuuldes sõna „söömishäire“ eeldatakse automaatselt, et probleem on seotud toitumisega. Seda võib küll olla raske uskuda, kuid tegelikult on see vaid jäämäe tipp.

Vajad abi?

Paljudel on raske uskuda, et igal inimesel on just tema jaoks loomuomane tervislik kaal. Meie keha on programmeeritud püsima ühe kindla kaalunumbri piires, kus tuntakse end hästi ja energiliselt.

Mures lähedase pärast?

Söömishäire küüsi langenud inimesed on segaduses ja kogevad emotsionaalset valu. Kuid nad pole ainsad, kes selle tõttu kannatavad. Ka pere ja sõbrad on probleemi kaasatud.

Treeneritele ja sportlastele

Tihti juhtub, et sportlased hakkavad ühel hetkel orienteeruma vaid tulemustele ning avastavad end märkamatult olukorrast, kus sportlike saavutuste nimel tekitatakse oma tervisele kasu asemel pigem kahju. Loe rohkem

Meestele

Pöördudes tänaval juhuslike inimeste poole küsimusega, kes möödujatest võiks nende meelest söömishäire all kannatada, osutaksid enamus ilmselt noortele tüdrukutele.

Rasedatele

Söömishäired on lääne kultuuriruumis muutumas aina tavalisemaks, puudutades väga paljusid naisi ning kippudes eriliselt esile kerkima just parimas lapsekandmise eas (erinevatel hinnangutel esineb neid 2-4% noortel naistel).

Kuidas lähendeda söömishäirega inimesele

Esmakordselt haiguse all kannatava inimesega söömishäirete teemat tõstatades võib juhtuda, et saad eitava ning vihase reaktsiooni osaliseks. Seniste mõtlemismustrite muutumine võtab aega, kuid kui säilitate sel teemal rahu ning järjepidevuse, mõistab ka haige ühel hetkel, et abi poole pöördumine on vältimatu.

Kasulikku lugemist

Temaatilised eesti- ja võõrkeelsed uurimused, artiklid ja videod, millest oleme ka meie lähtunud selle lehekülje kokkupanemisel.

Lood meie keskelt

Sundsöömine nagu igasugune muu sõltuvus on seisund, kus teatud tegevusest tekkiv meeldiv elamus muutub inimesele peagi siduvaks vajaduseks, millega toime tulla on keeruline.

Lehte toetavad: 99euros.org, fiksumutsi.fi